511 290 002

Krąg Kobiet

                                                                                     💚Cykliczne spotkania dla Kobiet👠.

 💚Pierwszym takim spotkaniem Kobiet z mojej intencji był trzydniowy (wyjazdowy) Weekend Kobiecej Mocy w marcu 2019 roku.

 💚Idea Kobiecych Kręgów przyszła do nas z krajów Ameryki Północnej od Indianek z plemienia Seneka (organizowane były i są tam tzw.

Kobiece Rady -„Women’s Councils”), na których spotykają się kobiety różnych narodowości, wieku (niekoniecznie Indianki), dzieląc się ze sobą

wspólnymi doświadczeniami, emocjami, wspólnie śpiewając, tańczą, jedząc, opowiadając sobie historie. Do Polski Kręgi Kobiet

„przywędrowały” w latach 90. XX wieku.

 

 💚W naszym Gabinecie Kręgi Kobiet odbywają się w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Uczestniczki, z reguły w odstępie 2-3 miesięcy

lub przy okazji jakichś specjalnych dat (np. Noc Kupały).

zadzwoń teraz